Skip to content

Kontakt

Projektledare

Professor Eva-Lotta Sallnäs Pysander
Kungliga Tekniska Högskolan
Lindstedtsvägen 5
100 44 Stockholm
E-post: evalotta@kth.se
https://www.kth.se/profile/evalotta