Skip to content

DigiFys testbäddar

Skolgård i Huddinge

Den första installationen med fem olika prototyper gjordes på en skolgård i Huddinge kommun. Detta var en temporär installation som utvärderades under två veckor. Med dessa prototyper undersöktes två olika lekkoncept. Det ena lekkonceptet fungerade så att tre olika typer av sensorer byggdes in i trätuber av olika längd vilka registrerade antingen vatten, ljud eller rörelse. När barnen slängde i stenar, kottar, vatten, grenar, sand osv så hördes olika ljud beroende på om fuktsensorn, ljudsensorn eller rörelsedetektorn aktiverades. En LED-ljusstapel började också laddas upp allteftersom barnen laddade mer material. Detta koncept visade sig generera långvarig lek med mycket fysisk aktivitet och samarbete mellan barnen.

Det andra var ett kommunikationssystem där barnen kunde öppna kommunikationskanaler genom att trycka på stora knappar med händerna eller fötterna. På så vi kunde de prata med någon uppe på ett berg när de stod i en skogsglänta ca 50 meter bort. Vi hade också två mobila enheter som barnen kunde bära runt. Kommunikationssystemet visade sig vara svårt att använda för barnen men det genererade mycket fantasi och aktivitet ändå. Vi valde att inte gå vidare med denna idé i nästa steg av utvecklingen.

Vårby gård i Huddinge

 


En temporär installation gjordes i Vårby gård i Huddinge kommun. Denna installation utvärderades under två veckor dels med inbjudna skolklasser men också genom observation av de boendes lek.

Det första lekkonceptet var ett rör med sensorer som aktiverades av olika typer av material som en fuktsensor som reagerade på vatten, en rörelsesensor som aktiverades av större material och en ljudsensor som reagerade på stenar som slängdes igenom röret. Varje sensor genererade ett specifikt ljud varje gång något slängdes i röret. Varje sensor genererade också aktivering av LED-ljus med olika färg beroende på vad som slängdes i. Detta koncept kompletterades med ett klot med ratt, samt en LED-ljusstapel och motorljud som startades upp när röret som var placerat längre bort laddades med naturmaterial. Detta genererade mycket aktivitet och samarbete vid röret.

Det andra lekkonceptet som testades var två typer av springlekar. Stolpar stod placerade antingen i en ring på ett mindre område eller så var de placerade som ett lekspår på en större yta på en hel gård. När ett barn tryckte på en knapp tändes en LED-stapel på en annan stolpe som de skulle springa till och trycka på knappen innan den LED-ljusstapeln hunnit släckas ner o.s.v. Stolparna som stod i en cirkel fungerade bra. Barnen utvecklade själva olika lekar beroende på om de lekte själva eller med andra. Det långa lekspåret visade sig vara intressant men svårare för barnen.

Tom Tits Experiment i Södertälje

På Tom Tits Experiment som är ett Tekniskt museum i Södertälje kommun byggdes en installationen som användes av besökare under ett år. Lekkonceptet i denna installation var en vidareutveckling av idén att ladda med naturmaterial. Varje rör hade tre sensorer och en display med tre LED-ljusstaplar samt högtalare inbyggt som genererade tre ljud beroende på vilken sensor som aktiveras av det naturmaterial som barnen slängde i. Varje rör hade ett eget ljudtema med tre ljud som är specifika för respektive sensor och rör.  LED-ljusstaplar laddades upp beroende på om det var vatten, stenar eller kottar som slängdes i. När barnen hade laddat tillräckligt med material aktiverades en träplattform som man kunde stå på med ett brummande ljud som också kändes genom fötterna. Träplattformen och det nedre röret var tillgängligt med rullstol.

Saxonparken i Örebro

Saxonparken ligger nära ett bostadsområde i gränslandet mellan skog och allmän park. I denna miljö finns gott om vegetation och naturmaterial som stenar och kottar och terrängen är kuperad. I denna installation har utrustningen gjorts mer produktlik och den digitala tekniken har vidareutvecklats. Stolparna kan nu både användas för springlekar av olika slag samt för lek med att komponera musik. Flera rör med sensorer har placerats tillsammans med kojor vilka är sammankopplade med rören.  LED-staplar i olika färger laddas upp på respektive rör när kottar, stenar eller vatten aktiverar olika sensorer i rören samtidigt som ett interaktionsljud hörs som är specifikt för respektive sensortyp. När barnen stoppar material i rören laddas också LED-staplar upp i en av kojorna för att barnen ska kunna leka att de får en resurs där också.

Vivallakullen i Örebro

Vivallakullen är en allmän park med mycket vegetation och naturmaterial och  terrängen är mycket kuperad. I denna installation används samma utrustning som i Saxonparken men här är fler rör och kojor placerade som i en liten by. I denna park kännetecknas springleken med stolparna av att de står i en mycket kuperad terräng.