Skip to content

Referensgrupp

Ett tydligt mål med projektet är att arbeta med att bygga upp en referensgrupp som utgör ett nätverk av organisationer som är intresserade av projektets arbete.

På denna sida kommer vi kontinuerligt att lägga upp en lista av de kommuner, fastighetsbolag och andra organisationer som vill delta i detta nätverk. De som är med i nätverket blir inbjudna till projektseminarier och demonstrationer.

Om ni vill delta i referensgruppen kontaktar ni projektledaren på emailadress: evalotta@kth.se.

Projektets referensgrupp

Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret

Sundsvalls kommun, Barn och utbildningsförvaltningen

Stiftelsen Murberget länsmuseet Västernorrland

Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Huddinge kommun, Kommunstyrelsens förvaltning

Gavlegårdarna

Ecocom

Tinder foundation, Dr. Alice Mathers, UK

Partners i projektet

Örebro kommun

Tom Tits Experiment AB

URBIO AB

NCC AB

Nordic Parks AB

Prisma Tibro AB

KTH

SLU

UU